*Mr Fila & Mr Lasse good friends*
 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Mastino Napoletano och Fila Brasileiro.
 

Kontakt:
Rosita Andersson
0144-40124
Tällekullen Havrekullen
59991 Ödeshög

 

alla bilder (om inte annat angivits)och all text är ©Rosita Andersson

Webmaster: MARIE HALLHAGE